1.Lịch sử hình thành và phát triển của công ty trách nhiệm hữu hạn Takayoshi Việt Nam